مقالات

نگاهی به تاریخچه ویدئو کنفرانس در دنیا

تاریخچه ویدئو کنفرانس نیز مانند هر وسیله‌ی دیگری بنا به‌ضرورتِ برطرف کردن نیازهای بشر در طول سالیان سال، راه پیشرفت را طی کرده است. بد نیست نگاهی به پیدایش و پیشرفت‌های ویدئو کنفرانس در قالب تاریخچه ویدئو کنفرانس داشته باشیم. با ویدئوکیک همراه باشید

ادامه